Onbegrensd Talent is ontstaan vanuit de gedachte dat iedereen speciale talenten en specifieke kwaliteiten heeft. Hoe beperkt iemand ook is door ziekte of handicap of andere omstandigheden, er is altijd wel een werkplek waar hij zijn capaciteiten kan laten bloeien. Helaas staan er nog teveel mensen met talent aan de zijlijn, omdat de focus vaak ligt op wat iemand met een arbeidsbeperking allemaal NIET kan. 


Wij geloven echter dat denken in beperkingen niet de oplossing is voor de vraagstukken waar de arbeidsmarkt in de komende jaren voor staat. Daarom richten wij ons op wat mensen met een arbeidsbeperking WEL kunnen en zetten wij ons in om ze (weer) actief te krijgen in de maatschappij. 


Het is ons doel om de toenemende vraag naar goed opgeleide arbeidskrachten en het gevarieerde maar versnipperde aanbod aan getalenteerd personeel bij elkaar te brengen. Met dit initiatief leveren wij ook een positieve bijdrage aan het terugdringen van de (komende) krapte op de arbeidsmarkt. Ons mes snijdt dus aan twee kanten: werkgevers krijgen gemotiveerd en loyaal personeel en de onbegrensde talenten krijgen door hun baan meer zingeving en een meer gelijkwaardige positie in de maatschappij. 


Wij onderscheiden ons van andere bureaus door onze focus te leggen op de vraag vanuit bedrijven en door zowel kandidaten als werkgevers intensief te begeleiden tijdens het werk. Wij hebben het beste van recruitment, plaatsing, coaching en begeleiding in ons verenigd. De mogelijkheden blijken grenzeloos.