De Inzetbaarheid Scan is door Onbegrensd Talent ontwikkeld om op een systematische manier in kaart te brengen waar binnen uw organisatie ruimte is om iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt succesvol te plaatsen. Hierbij wordt gekeken naar zowel de praktische als de menselijke aspecten die bepalend zijn voor duurzame plaatsing. 


De scan wordt in de volgende vier stappen uitgevoerd: 

1. Afstemming

Onbegrensd Talent licht de aanpak van het onderzoek toe en stelt in overleg met u de scan op. We bespreken welke vragen in de scan moeten komen en kijken of er extra vragen nodig zijn. Verder inventariseren wij met welke van uw medewerkers wij gesprekken kunnen voeren. Daarna maken we samen met u een gespreksplanning.

2. Research harde aspecten


Tijdens deze fase analyseren wij de harde aspecten van het personeelsbeleid en van de processen binnen uw organisatie. Daarbij onderzoeken wij zaken zoals de personeelssamenstelling, de diverse functies op de afdelingen, het organisatiebeleid en specifieke doelen van de organisatie. 

3. Research zachte aspecten

In deze fase gaan wij in gesprek met een aantal medewerkers van de organisatie. Om een goede dwarsdoorsnede van de organisatie te hebben, praten wij meestal met een leidinggevende, een operationeel medewerker en, indien werkzaam in het bedrijf, ook met iemand die een arbeidsbelemmering heeft. Verder praten we met directieleden en HRM’ers. 

Tijdens deze gesprekken gaan we vooral op zoek naar cultuuraspecten binnen de afdelingen: staan medewerkers open voor de instroom van mensen met een arbeidsbelemmering? Om welke onderdelen en functies gaat het dan specifiek? Zijn er best-practices te vinden binnen de organisatie? 

4. Het resultaat

Het resultaat van de scan wordt weergegeven in een verslag met daarin de volgende punten: 

  • De stand van zaken wat betreft de instroom van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en inzicht in het draagvlak voor deze ontwikkeling
  • Een schets van de belemmeringen, aanknopingspunten en kansen in de organisatie
  • Een plan van aanpak voor een vervolgtraject


​​