Op het gebied van inspiratie kunnen we drie vormen aanbieden: 1) een lezing, 2) een workshop en 3) een game.

1. Inspiratielezing: Waarom inclusief werken?

Zie je mensen met een beperking , of mensen met unieke talenten? Hoe beperkt iemand ook is door ziekte, handicap of andere omstandigheden, er is altijd wel een werkplek waar hij of zij zijn of haar talenten kan inzetten en verder kan ontwikkelen. En dat geldt ook voor mensen die vanwege hun afkomst, achtergrond of geaardheid ‘anders’ zijn. Dat mogelijk maken is voor ons de essentie van inclusief werkgeverschap.

In een lezing van 30 minuten leggen we uit wat inclusief werkgeverschap inhoudt, welke voordelen het biedt en wat het vraagt om er samen een goede invulling te geven.

Daarna praten we er 30 minuten over door. Op basis van jullie vragen en behoeften stellen we vast wat een volgende stap kan zijn.

2. Inspiratieworkshop: Kwetsbaarheid als kracht

Hoe krijg je zicht op wat mensen met een arbeidsbeperking of een andere achterstand wel kunnen en welke mogelijkheden jullie organisatie heeft om ze (weer) actief te krijgen in de maatschappij? En wat vraagt dat van de organisatie? Onbegrensd Talent helpt organisaties bij het invullen van de juiste condities voor een succesvolle inzet van mensen met een arbeidsbeperking.

Wil je met elkaar verkennen wat de mogelijkheden zijn in jullie organisatie om mensen met een speciaal talent (we spreken liever niet over beperkingen, maar liever over mogelijkheden) dan kan een inspiratiesessie daarbij helpen. In deze inspiratie workshop van anderhalf tot drie uur onderzoeken we samen met jullie:

  • de kracht van speciaal talent (Workshop lichaamstaal door een dove trainer)
  • het belang van inclusief werkgeverschap voor jullie organisatie;
  • mogelijkheden hoe jullie daar invulling aan kunnen geven; vervolgstappen waarmee jullie dat verder kunnen onderzoeken

3. Inspiratiegame: van vooroordeel naar voordeel

In deze game van 2 uur gaan we aan de slag met managers en medewerkers die er aan toe zijn om mede verantwoordelijkheid te nemen voor een goede invulling van inclusief werkgeverschap.

De game is confronterend en uitnodigend en helpt om met elkaar een goed beeld te vormen van waar we staan en waar we naar toe willen.

Na de game kunnen deelnemers die dat willen aan de slag met het uitvoeren van een scan (zie aldaar) en/of het maken van en eerste plan van aanpak.